ประวัติความเป็นมา

ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ตามพระราชกฤฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 562.59 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ทิศใต้ติดกับ อำเภอ บางพลี จ.สมุทรปราการ ทิศตะวันออกติดกับ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่คันนายาว และเขตสะพานสูง ของกรุงเทพมหานคร

.............................................................

ภารกิจรับเสด็จ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 มีภารกิจ ที่สำคัญ
ที่ได้รับมอบหมาย ถวายอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้งบุคคลสำคัญ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ บก.น.3
โดยเฉพาะ ณ ศูนย์กลางอิสลาม (งานเมาลิดกลาง)
ในพื้นที่ สน. ลำหิน โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
จะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จ และ
บก.น.3 โดยผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ข้าราชการ
ตำรวจในพื้น บก.น.3 ปฏิบัติหน้าที่อารักขา


ดูภาพภารกิจ
...............................................................

ตรวจสุขภาพ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 โดย พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.น.3 รอง ผบก.น. 3 ,ผกก.ฝอ. ฯ นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บก.น.3 ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลตำรวจ เดินทางมาทำการตรวจเมื่อวันที่ 1 เมษายน 57
ดูภาพทั้งหมด

........................................................

Video conference

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ได้จัดห้องประชุม
ทางไกลระบบ video conference ที่ชั้น 3 ของ
อาคารที่ทำการ บก.น.3 ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อระบบ
การประชุม และเฝ้าฟัง ระหว่าง ศปก.ตร. กับ ศปก.น.
ที่มีการเรียกประชุม กรณีมีเหตุด่วนเหตุการณ์สำคัญ
ที่ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และ บช.น. เรียกและจะมี
การประชุม บริหาร ทุกวันอังคาร รวมทั้งประชุมกับ
บก. 02 ด้วย

ดูภาพการประชุม
..............................................................

.

แถลงข่าว

กองบัคับการตำรวจนครบาล 3 โดย พล.ต.ต.สุคุณ
พรหมายน ผบก.น.3,พ.ต.อ.เอก เอกศาสตร์ พ.ต.อ.สมบูรณ์ พุทธพงษ์,พ.ต.อ.อำนาจ อินทรประสาท,พ.ต.กิตติกร บุญสม,พ.ต.อ.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบก.นง3 ร่วมกับ ผกก. สน. ในสังกัด บก.น.3 นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้ จากการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ


 


ดูภาพการแถลงข่าว
.............................................................

แถลงข่าวจับตู้ม้าไฟฟ้า,ตู้ดีดลูกแก้ว

วันที่ 10 มิ.ย.เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพลตรีกู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการควบคุมกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.น.3 รอง บก.น.3 ,ผกก.สน. ในสังกัด บก.น.3 ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึด ของกลาง
ตู้จักรกลไฟฟ้าประเภท ตู้ดีดลูกแก้วและตู้ม้า

 

 

ดูภาพแถลงข่าว
...............................................................

ทดสอบสมรรถภาพ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ร่วมกับ กก.สส.บก.
น.3 และ สน.ฉลองกรุง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ตามนโยบาย ของ ตร. ซึ่งมีฐานทดสอบ เช่น วิ่ง
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ฐานซิตอัพ ฐานดันพื้น เป็นต้น
ซึ่งปฏิบัติตามช่วงอายุ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ร่มเกล้า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.57
ดูภาพการทดสอบ
..............................................................

สถิติคดีอาญา

ข้อมูลสถิติคดีอาญา ที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในพื้นที่
บก.น.3 แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 1.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือน
ขวัญ 2. คดีชีวิตร่างกายและเพศ 3.คดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ 4.คดีที่น่าสนใจ 5.คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
โดยรวบรวมไว้เป็นรายปี รายเดือน ของแต่ละ สน.
ในสังกัด บก.น.3 สามารถเข้าดูข้อมูลสืบค้นได้
ในระบบ POLIS

 

ดูข้อมูลสถิติคดีอาญา
.............................................................

จำนวนผู้เข้าชม :
Http://www.free-counter-plus.com