วันเสาร์ ที่ 14 พ.ย. 58 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. เป็นประธานในการอบรมสัมมนาและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจ บก.น.3 สู่สายตาประชาชน

โดย พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.น.3 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.น.3 กว่า 1000 นาย คณะ

กต.ตร.จากทุก สน.ในสังกัด บก.น.3 เข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.น. 3 เป็นที่รักและศรัทธาของประชาชน ตามนโยบายของผบ.ตร. , แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน ตามนโยบายของ รรท.ผบช.น. พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของตำรวจยุคใหม่ในสังกัด บก.น.3

วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 21.30 น. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. และ พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รรท.ผบก.น.3 พร้อม ผกก.ฯ

, รอง ผกก.จร.ฯ และ สว.จร.ฯ ทุก สน. ในสังกัด บก.น.3 ร่วมพิธีปล่อยแถว "ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังการ แข่งขันรถในทางสาธารณะ" 

"ANTI FAST" ณ ปั้ม ปตท.ตลาดลำนกแขก ถนนสุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
    ด้วย น.1  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตามมาตร การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป และอาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นำมาซึ่ง ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     ดังนั้น บก.น.3 จึงได้ประสานความ ร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ทหาร กู้ภัยปอเต๊กตึ้ง เครื่อข่ายวินจักรยานยนต์รับจ้าง

อาสาสมัคร ตำรวจบ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้า ร่วมโครงการ "ANTI FAST" โดยใช้หลักการ "เครือข่ายตาสับปะรด บดอาชญากรรม"  เพื่อ บรรเทา ความเดือนร้อนของประชาชน ลดอุบัติเหตุ อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย รวมทั้งยังส่งเสริม ให้เยาวชนที่รักชอบแข่งรถในทางสาธารณะได้มีจิตสำนึก กลับตัวกลับใจ เป็นเยาวชนที่ดี ของ ประเทศชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 พลต.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา ผบก.น.3 เดินทางมารับตำแหน่งโดยมีข้าราชการตำรวจ

ฝ่ายอำนวยการ และคณะ กต.ตร สน. ให้การต้อนรับ โดยได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บก.น.3 เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเริ่ม

ปฏิบัติหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา ผบก.น.3 เป็นประธานการประชุมการบริหารงาน

ในหน่วยงานในฐานะผู้บริหารหรือ CEO เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติให้ถูกต้องและตรง

ตามนโยยายตอง บช.น. และ ของ ตร. ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม :
Http://www.free-counter-plus.com